poslankyně Poslanecké sněmovny PČR

Podporují mě

Veřejnost proti korupci

Veřejnost proti korupci podporuje kandidáty do Senátu: Elišku Wágnerovou, Ivana Gabala, Milana Hulíka, Jiřího Šestáka a Janu Lorencovou.
Veřejnost proti korupci usiluje o prosazení klíčových změn, které omezí prostor pro systémovou korupci a klientelismus v České republice. Aféry, jichž jsme denně svědkem, potvrzují, že korupce ohrožuje samotné základy právního státu v naší zemi. Tuto situaci mohou změnit i konkrétní lidé, pokud se stanou ústavními činiteli a budou mít možnost, konkrétní změny v boji proti korupci svým rozhodováním podpořit.

Takovými osobnostmi jsou pro nás jednoznačně:
Jana Lorencová (novinářka, signatářka Manifestu Veřejnost proti korupci) – volební obvod Karviná
JUDr. Eliška Wágnerová (bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu) – volební obvod Brno-město
Ivan Gabal (sociolog a 1. místopředseda sdružení Veřejnost proti korupci) – volební obvod Praha 12
JUDr. Milan Hulík (advokát, člen sdružení Veřejnost proti korupci) – volební obvod Praha 2 Jiří Šesták (ředitel Jihočeského divadla, signatář Manifestu Veřejnost proti korupci) – volební obvod České Budějovice

Tyto osobnosti jsou pro nás zárukou opravdovosti svého úsilí za spravedlnost, právní stát a boj proti korupci, a to nejen svým kandidátským programem, ale především svou celoživotní cestou. Za Veřejnost proti korupci:

Veřejnost proti korupci (VPK) je iniciativa a platforma která zveřejňuje kauzy, iniciuje spolupráci s dalšími organizacemi a iniciativami a sdružuje veřejnost v boji proti korupci v České republice. VPK vznikla v květnu 2011 a jejím cílem je mobilizovat veřejnost, aby projevila nesouhlas a aktivně se podílela na změně poměrů v České republice.Ing. Andrej Babiš


Pořad Klekánice byl jedním z prvních investigativních formátů, který už v devadesátých letech upozorňoval na to, že v naší společnosti není vše čisté. Že je zde spousta skupin, které se snaží vydělat na nepřehledných a děravých zákonech, na podivných privatizacích a na celních podvodech (například s LTO). Dnes se nám tato situace, kdy politici kryjí krádeže veřejného majetku, vrátila nebo spíš znásobila. Vrací se i Jana Lorencová, kterou Česká televize, jež je rovněž ovládána politiky a mocenskými skupinami, před lety umlčela. Věřím, že osobnosti, jako je paní Lorencová pomohou českou politiku očistit.
Andrej Babiš


Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.


Když u nás před nějakými 15 lety docházelo k ustavování struktur organizovaného zločinu, byla Jana Lorencová přední novinářkou, která na řadě kauz na tento proces upozorňovala. Lidé, kteří tehdy o celé věci zarytě mlčeli, jsou dodnes aktivní ve vysoké politice.
Pokud v zákonodárných orgánech nezasednou osobnosti, jako je Jana Lorencová, nemáme šanci zbavit se pachuti mafiánské země, za kterou jsme ve světě bohužel stále více považováni.
                                 Jan Keller

gen. Karel Randák

Janu Lorencovou znám více než deset let a zcela zodpovědně mohu prohlásit, že je jedním z lidí, kteří, zvláště v dnešní době, mohou sloužit za vzor pro své lidské a morální kvality. Bez ohledu na osobní rizika i bez ohledu na všechny překážky, které byly její práci kladeny, dokázala vždy velmi důsledně mapovat a pravými jmény pojmenovávat problémy a kauzy, kterými se zabývala.
A právě tato její morální integrita a důslednost z ní činí, věřím, že nejen v mých očích, vhodnou kandidátku v nadcházejících senátních volbách, a proto v nich má mou plnou podporu.

Karel Randák
 
Kdo je Karel Randák?
Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a poté byl vojákem z povolání. Po roce 1989 se působil jako zpravodajský důstojník kontrarozvědky - Federální bezpečnostní informační služby a později Bezpečnostní informační služby, kde se specializoval na ekonomické kauzy a boj proti organizovanému zločinu. V polovině 90. let 20. století přešel do civilní rozvědky a v říjnu 2004 se stal ředitelem Úřadu pro zahraniční styky a informace. Z funkce byl odvolán ministrem vnitra Ivanem Langerem po nástupu vlády Mirka Topolánka, kdy jej nahradil Jiří Lang. Jako údajný důvod byl uveden záměr sloučit Úřad pro zahraniční styky a informace (rozvědka) s Bezpečnostní informační službou (kontrarozvědka) do jediné zpravodajské služby, k čemuž ale nedošlo. Ve stejné době však byla zveřejněna informace, že v Praze hrozí teroristický útok a Randák obvinil úřady, že Česko nemá fungující systém boje proti terorismu, čímž se dostal do ostrého sporu s ministrem Langrem. V březnu 2011 se stal členem správní rady Nadačního fondu proti korupci.
Radoslav Štědroň, Strana práce

Všechny politické strany mají velmi podobné, většinou krásně znějící programy. Problém je ale v tom, že je drtivou většinou realizují bezcharakterní a nemorální lidé, které parlamentní strany vyprodukovaly. Proto si myslím, že by voliči v karvinském senátním obvodu měli o volbách vstát ze židlí a zvolit toho nejlepšího z pětice jim nabízených kandidátů. Mohu je ubezpečit, že zde není lepšího kandidáta, než je paní Jana Lorencová, a věřím, že bude senátorkou. 

Radoslav Štědroň, předsedaHnutí za přímou demokracii

 

Hnutí za přímou demokracii, organizátor mimořádně úspěšné kampaně proti tzv. církevním restitucím a dlouhodobý bojovník za změnu současného nespravedlivého a zkorumpovaného politického systému si považuje za čest, že může vyjádřit svou podporu kandidatuře paní Jany Lorencové ve volbách do senátu ČR. Paní Jana Lorencová osvědčila svou mimořádnou osobní statečnost a pevné morální hodnoty při odhalování pozadí stamiliardových podvodů s lehkými topnými oleji. Jsme velmi potěšeni, že v současné době podporuje i náš požadavek na uzákonění obecného referenda a zavedení systému přímé demokracie v naší zemi. Je nutné, abychom společnými silami prosadili zákon o celostátním referendu a změnu zákonů o místním a krajském referendu tak, abychom mohli přímo rozhodovat o všech otázkách, o nichž dnes mohou rozhodovat námi volení zástupci. A abychom mohli odvolávat i tyto zástupce, či rozpustit zcela zdiskreditovaný parlament.  


Dr. Milan Valach, mluvčí HzPD

  


Tomio Okamura


 

Jana Lorencová patří k těm málo lidem, kteří na korupci a zlodějny mocných upozorňovala už před mnoha lety. Je to přesně typ osobnosti, který v politice chybí - člověk čestný, zásadový , statečný a veřejně angažovaný - patří k těm nejlepším kandidátům. Věřím, že mnozí další kandidáti jsou také slušní, ale ona samotná slušnost nestačí - člověk musí zlu aktivně odporovat - a to mnozí slušní lidé nedělají. Až půjdete k volbám, přemýšlejte a ptejte se: je jiný kandidát tak čestný a statečný jako Jana Lorencová? Prosím vás, milí občané - dejte hlas tomu nejlepšímu - Janě Lorencové.


Tomio Okamura

 


Hana Marvanová

Janu Lorencovou dlouhodobě podporuji v boji proti korupci a nespravedlnosti. Narozdíl od mnoha jiných je JL opravdovým bojovníkem, který jde za problémem až do konce. Osobou, která reprezentuje pevné a mravní postoje. Proto je pro mě jedním z nejvhodnějších kandidátů do senátu .
JUDr. Hana Marvanová


KDU-ČSL, MO Havířov


Já i mí přátelé si velmi vážíme práce novinářky Jany Lorencové. To je pro nás tím nejlepším doporučením pro její kandidaturu do Senátu ČR. Protože se o hlasy voličů uchází v našem volebním obvodu, rozhodli jsme se ji v jejím úsilí podpořit.

Marek Plawny, předseda MO KDU-ČSL Havířovkrajská volební koalice "PROTEST - nevolím parlamentní strany"


Stávající politické garnituře nelze upřít, že se jí dokonale podařilo znechutit občany-voliče tak, aby se o politiku, právě její formou znechuceni, přestali raději zajímat, nebo se o ni zajímali jen v omezené míře. Ba co víc (a hůře), aby slušní, čestní a poctivé lidé a odborníci se zdráhali do politiky a tohoto marasmu vůbec vstoupit. Jana Lorencová je naopak právě tím typem člověka, tou nadějí na možnou změnu, která dokazuje, že takoví lidé v naší zemi stále jsou, a já jsem stále přesvědčen o tom, že jich není málo... Jde o to je přesvědčit, aby tito slušní a poctiví lidé, odložili své znechucení a zábrany a na naši pokřivenou politickou scénu vstoupili. A také o to přesvědčit občany, aby opustili svou volební setrvačnost a takové osobnosti zvolili...
Jana Lorencová je právě tím typem člověka - tou osobností, které může ukázat i jinou formu fungování politika. Hovoří za ni její minulost, její zásadovost a její neústupnost v jejich postojích. Občané, nechcete-li, aby byly další a další nové KLEKÁNICE, dejme společně svůj hlas právě Janě Lorencové !

„PROTEST - nevolím parlamentní strany“ Ing. Karel Fiedler


Občané 2011

Politické hnutí Občané 2011 vyjadřuje Janě Lorencové plnou podporu v její senátní kandidatuře pro její neúplatnost, morální zásadovost a neměnnou názorovou kontinuitu.

Krajský klub MSK Občané 2011
BYTYOKD.CZ - sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ hájí zájmy 103 tisíc nájemníků ve 43.759 bytech OKD - dnes RPG.
Nepožadujeme nic zvláštního - jen chceme, aby v této zemi platily stejné zákony pro všechny, aby nebyl rozkrádán státní majetek, aby podnikatelé dodržovali své závazky a aby politici hájili své občany a voliče. 

Ing. Roman Macháček, Ph.D, předseda


Karviná proti těžbě, o.s.

Jsme lidé, kteří si uvědomili, že pokud se nezačne něco dělat, tak naše město za 20-30 let přestane existovat. Další a další požadavky OKD, a.s. na zabrání území města pro těžbu uhlí jsou reálnou hrozbou. Vždyť vlivy těžby pociťujeme všichni na vlastní kůži prostřednictvím častých otřesů. Jsme lidé, kteří se rozhodli, že nebudou jen přihlížet a čekat, až se najde někdo, kdo za nás začne problémy řešit.
Jsme lidé, kterým není lhostejný osud Karviné.
                  Jsme lidé, kteří se rozhodli začít jednat.
Jsme nezisková organizace se zaměřením na problematiku životního prostoru. Chceme informovat, pomoci, napovědět. Chceme chránit životní prostor pro naše děti. Moravskoslezký kraj je nejhorším krajem co do znečištění ovzduší, ale i ostatních ekologických zátěží. Přes toto všechno se nám daří Ostravsko ještě „vylepšit”, například obří spalovnou odpadů, rozšiřováním oceláren, připravovanou těžbou v Beskydech, lagunami, které jsou plné oxidů síry, nebo konzervárnou, která má vzniknout ve středu Životic. Je toho hodně. I ve vašem okolí podobných věcí přibývá a my jsme tady proto, abychom vám pomohli                                                                               

Bohdan Svorník


 

Aktuality


Vystoupení v poslanecké sněmovně Červenec 2017

Vystoupení v poslanecké sněmovně červen 2017

Vystoupení v poslanecké sněmovně květen 2017

PL: Malá vzpomínka na velké podvody, které provázejí českou ekonomiku dodnes.

Vystoupení v poslanecké sněmovně duben 2017

ČTK: Jourová:Získání peněz EU může být podmíněno dodržováním hodnot EU

Vystoupení v poslanecké sněmovně - Březen 2017 - OKD

Na Slovensku jedna mladá žena pomočila a poničila Korán

PL: Jourová se zbláznila, plácá nesmysly a měla by se stydět.

PL: Stropnický přidružil české vojáky k německé divizi 

Unie katastrofálně selhala, budeme se z toho vzpamatovávat staletí.

Vystoupení v poslanecké sněmovně - Únor 2017 - Závěrečná zpráva vyšetřovací komise

Silná slova po pořadu ČT

Vystoupení v poslanecké sněmovně - Leden 2017 - privatizace OKD

Občan „v péči státu“ aneb Byty OKD - nekonečný příběh?

Vystoupení v poslanecké sněmovně - Leden 2017

Potrestejte TOP 09 za Jaromíra Štětinu! zaznělo od Babiše.

Tady přestává všechna legrace. „Zfanatizovaní“ mladí lidé se neštítí sprostě řvát na prezidenta. Jana Lorencová tuší revoluci

Vystoupení v poslanecké sněmovně - Říjen - Listopad 2016

Vystoupení v poslanecké sněmovně - Září 2016 

Proč Afrika nechce zpátky své běžence... Článek od Břetislava Olšera

Migrační manifest. Článek od Břetislava Olšera

Vystoupení v poslanecké sněmovně - Červenec 2016

Když nezabralo nic jiného, jde to s reorganizací

Vystoupení v poslanecké sněmovně - Květen 2016

Babišova žena přináší drsný text: Lžete, nevážení migranti. Barbarské zrůdy

Vystoupení v poslanecké sněmovně - Únor - Březen 2016

Vystoupení v poslanecké sněmovně - Leden 2016

Pokus o likvidaci Evropy a „němý Sobotka“. Máme prý zaděláno na velký problém. Znepokojující slova od známé novinářky a Babišovy poslankyně

Kniha Krvavé oleje je již od 7.12.2015 vytištěna a rozesílána na základě objednávek z www.krvaveoleje.cz

Vystoupení v poslanecké sněmovně - Listopad-Prosinec 2015

Vystoupení v poslanecké sněmovně - Říjen 2015


Prohnilá policie. Kdo ovládal koho

Konec šéfinspektora Bílka? Premiér s ním chce mluvit
Roli inspekce supluje ÚOOZ

Šéf GIBS je v ohrožení. Premiér od něj chce vysvětlení k olomoucké kauze

Vidíme jen dva centimetry před nos, ale měli bychom vidět dál, myslí si Lorencová

Hromadná sebevražda, zlom evropské civilizace... Babišova poslankyně se dostala ve sněmovně znovu ke slovu

Babišova poslankyně to rozsekla: Uprchlíci jsou mladí muži s nabouchanými svaly. To jim není blbé utíkat? Mají bránit svou vlast

Vyjádření Jany Lorencové pro Živnostenské listy

Žádost vedoucí redakce Živnostenské listy o vyjádření k vystoupení poslankyně, Jany Lorencové, v PSP

Praní špinavých peněz

Vystoupení v poslanecké sněmovně - pátek 18. září 2015

Vystoupení na ČT24 ke kauze bytů OKD

Jiří Leschtina: Velký slídil rozkládá GIBS


Bakala jako Kožený? Zeptali jsme se odborníků, jak moc se mu blíží


Lidé z GIBS měli v mobilech sledovací a odposlouchávací software


Skandál na generální inspekci, hlídači policistů měli napíchnuté telefony